Maatwerk trainingen

Voor bedrijven

Onze maatwerk trainingen sluiten direct aan bij de behoeften van uw bedrijf. De nadruk ligt hier op het identificeren van de uitdagingen op uw IT afdeling en middels training & coaching een effectievere IT organisatie te krijgen.  De bedoeling is het voor uw medewerkers gemakkelijk te maken hun werk sneller, effectiever en efficiënter uit te voeren. Het resultaat is IT Professionals die in hun kracht staan en daardoor gemotiveerder zijn. 

stock-2

Werkwijze?

Intake (bepaling grootste uitdagingen)

 Formuleren doelstellingen

Kickoff

 Continue training en monitoring

 Management terugkoppeling

 Evaluatie

Waarom maatwerk trainingen?

Trainen on- the-job

Gemotiveerdere medewerkers

Grotere effectiviteit van medewerkers

Aantoonbaar gemeten resultaten

Terugkoppeling naar management